Home    Raport Bieżący nr 13/2013
   Temat:
Wyłożenie listy wierzytelności

 

Zarząd Intakus Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej jako “Spółka”) powziął w dniu dzisiejszym informację o wyłożeniu w dniu 8 lutego 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Naprawczych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, listy wierzytelności sporządzonej przez Nadzorcę Sądowego, stosownie do zarządzenia Sędziego Komisarza, zgodnie z art. 255 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Spółka obecnie oczekuje na prawomocne zatwierdzenie wyłożonej listy przez Sędziego Komisarza. Po tym zdarzeniu podjęte będą niezwłocznie czynności zmierzające do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli, na którym głosowane będą propozycje układowe.

 

Spółka pracuje aktualnie nad modyfikacją pierwotnych propozycji układowych załączonych do złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości układowej. O ewentualnej modyfikacji propozycji układowych Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.