Home    Raport bieżący nr 12/2017 kor
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 roku – korekta ogłoszenia 12/2017 o temacie “Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 roku”

W związku z oczywistą omyłką w treści tematu raportu bieżącego nr 12/2017 z 31 marca 2017 roku Zarząd CFI HOLDING S.A. koryguje temat w/w raportu bieżącego.

Winien o brzmieć “Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 roku” w miejsce błędnego tematu „Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 roku”.

W pozostałej treści raport pozostaje bez zmian.