Home    Raport bieżący nr 1/2018 – korekta
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding w IV kwartale 2017-korekta

Zarząd CFI HOLDING S.A. _Emitent_ informuje, że raporcie bieżącym nr 1/2018 opublikowanym w dniu 19 stycznia 2018 roku omyłkowo podano:
“W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2016 rok, wyniosły ok. 136 601 tys. zł. i były wyższe o ok. 22 729 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 17 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.”
zamiast :
“W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2017 rok, wyniosły ok. 136 601 tys. zł. i były wyższe o ok. 22 729 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 17 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego”

Poniżej prawidłowa treść raportu:

“Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2017 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 34 176 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2016 roku o ok. 11 956 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2017 rok, wyniosły ok. 136 601 tys. zł. i były wyższe o ok. 22 729 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 17 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podstawa Prawna
art 17 MAR