Home    Raport Bieżący 1/2018
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding w IV kwartale 2017

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2017 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 34 176 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2016 roku o ok. 11 956 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2016 rok, wyniosły ok. 136 601 tys. zł. i były wyższe o ok. 22 729 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 17 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

Michał Kawczyński

Wiceprezes Zarządu