Home    Raport Bieżący nr 1/2013
   Temat:
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki Intakus S.A w upadłości układowej przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012.

 

Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańskiej 65d oraz dostępne są na stronie: www.intakus.pl.

 

załącznik: wykaz informacji przekazanych w roku 2012