Home    Raport bieżący nr 10/2016
   Temat:
Komunikat GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje,

że w dniu 23 maja 2016 roku ze wskazanej poniżej strony internetowej powziął informację, że w dniu 20 maja 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, iż w dniu 20 maja 2016 r. Emitent przystąpił do Programu Wspierania Płynności, co powoduje, że akcje Emitenta przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 25 maja 2016 roku, akcje Emitenta na rynku regulowanym będą notowane w systemie ciągłym.

www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=58195