Home    Raport Bieżący nr 10/2013
   Temat:
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Emitenta

Zarząd Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 20 lutego 2013 roku otrzymał uchwałę nr 129/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako KDPW) z dnia 18 lutego 2013 roku wydana na podstawie § 86 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na mocy której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 0,01 zł (jeden grosz), Zarząd KDPW określił dzień 25 lutego 2013 roku jako dzień podziału 14.500.000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLINTKS00013 na 362.500.000 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

 

Zarząd KDPW ponadto stwierdził, że z dniem 25 lutego 2013 roku kodem PLINTKS00013 oznaczonych jest 362.500.000 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.