Home    Raport Bieżący 9/2022
   Temat:
Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku, spółka zależna od Emitenta tj. Solaris House Sp. z o.o. wprowadziła do sprzedaży lokale mieszkalne, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego na nieruchomości przy ul. Wydawniczej 6 w Łodzi, objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00181376/2.

Spółka Solaris House Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2022 roku, zawarła pierwszą umowę deweloperską, której przedmiotem jest zobowiązanie do wybudowania oraz przeniesienia na rzecz nabywcy – prawa własności do lokalu mieszkalnego na wskazanej nieruchomości.

Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez spółkę zależną od Emitenta tj. Solaris House Sp. z o.o. (dalej: Inwestor), w ramach której Emitent realizuje działania deweloperskie i w związku z tym, wniósł do spółki zależnej zorganizowaną część przedsiębiorstwa opisaną w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakłada wybudowanie oraz sprzedaż w ramach inwestycji realizowanej na w/w nieruchomości przy ul. Wydawniczej 6 w Łodzi, 457 lokali mieszkalnych oraz 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 28.215,6 PUM oraz powierzchni użytkowej usług 2.942,3 PUU. W opisanej powyżej inwestycji dodatkowo planowana jest budowa 504 miejsc parkingowych.

Zamierzona inwestycja charakteryzuje się wysokim poziomem rentowności, który pozwoli Inwestorowi osiągnąć większy zysk ze sprzedaży mieszkań.