Home    Raport Bieżący 10/2022
   Temat:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI HOLDING S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku w Łodzi:

– Polaris sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – posiadająca 681.129.065 akcji uprawniających do wykonywania 681.129.065 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie stanowi 24,76% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A.