Home    Raport Bieżący 8/2022
   Temat:
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 29.06.2022 roku.

Zarząd Spółki “CFI HOLDING” SA z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku w Łodzi.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej oraz, że do uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

 

Załączniki:

Uchwały podjęte na ZWZ CFI Holding S.A. 29.06.2022.pdf