Home    Raport Bieżący 8/2021
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w I kwartale 2021 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w I kwartale 2021 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 25 889 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym I kwartale 2020 roku o ok. 13 061 tys. zł.