Home    Raport Bieżący 8/2020
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2020 roku otrzymał informację o rezygnacji członka Rady Nadzorczej p. Michała Bartosiewicza.
Jako przyczynę rezygnacji p. Michał Bartosiewicz wskazał powody zawodowe.