Home    Raport Bieżący 7/2019
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding w I kwartale 2019 roku

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w I kwartale 2019 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding wyniosły ok. 31 851 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding w analogicznym I kwartale 2018 roku o ok. 2 154 tys. zł.

Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding osiągnęła wzrost przychodów netto ze sprzedaży o ok 7,00 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.