Home    Raport Bieżący 6/2018
   Temat:
Zmiana Publikacji raportu okresowego za rok 2017.

Zarząd CFI Holding S.A. dokonuje zmiany daty publikacji raportu skonsolidowanego i jednostkowego za rok 2017.
Pierwotnie raport za rok 2017 miał być opublikowany w dniu 27 kwietnia 2018 roku, zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym 2/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.
Skonsolidowany raport okresowy za rok 2017 zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2018 roku