Home    Raport Bieżący 5/2018
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding w I kwartale 2018 roku

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w I kwartale 2018 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 29.851 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym I kwartale 2017 roku o ok. 1.298 tys. zł.

Oznacza to, że w Grupie Kapitałowej CFI Holding S.A. nastąpił spadek przychodów netto ze sprzedaży o 4,17%, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.