Home    Raport Bieżący 4/2018
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (1 marca 2018 r.) otrzymał informację o rezygnacji członka Rady Nadzorczej p. Mateusza Jakubowskiego.
Jako przyczynę rezygnacji p. Mateusz Jakubowski wskazał względy osobiste i zawodowe.