Home    Raport Bieżący 5/2021
   Temat:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 8 lutego 2021 roku.

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A., które odbyło się w dniu 8 lutego 2021 roku w Łodzi:

– Polaris Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – posiadająca 681.129.065 akcji uprawniających do wykonywania 681.129.065 głosów, co stanowiło 100 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a jednocześnie 24,76 % wszystkich głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A.