Home    Raport Bieżący 4/2021
   Temat:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 8 lutego 2021 roku.

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 lutego 2021 roku w Łodzi.

 

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ CFI Holding S.A. w dniu 8.02.2021 roku.pdf