Home    Raport Bieżący 5/2019
   Temat:
Podjęcie rozmów o pozyskanie inwestorów zagranicznych

Zarząd CFI Holding SA z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 16.04.2019 roku podjął decyzję o przystąpieniu do rozmów zmierzających do pozyskania nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych/funduszy inwestycyjnych w celu pozyskania znaczących środków finansowych dla Spółki, co m. in. umożliwi realizację wielu planowanych projektów inwestycyjnych w segmentach, w których działa Grupa CFI Holding.
Jednocześnie poszukiwanie zagranicznych inwestorów finansowych/funduszy inwestycyjnych dla Spółki pozostaje bez wpływu na przyjętą bieżącą strategię rozwoju i działalność Grupy CFI Holding