Home    Raport Bieżący 4/2019
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (9 kwietnia 2019 r.) otrzymał pismo datowane na dzień 5 kwietnia 2019 roku o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta p. Anety Wodyk.
Pani Aneta Wodyk nie podała przyczyny rezygnacji.