Home    Raport Bieżący 3/2019
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (25 lutego 2019 r.) otrzymał pismo datowane na dzień 18 lutego 2019 roku o rezygnacji członka Rady Nadzorczej p. Rafała Reczka.
Jako przyczynę rezygnacji p. Rafał Reczek wskazał względy osobiste i zawodowe.