Home    Raport Bieżący 4/2023
   Temat:
Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2023 roku, do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Joanny Feder-Kawczyńskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu CFI Holding S.A.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.