Home    Raport Bieżący 26/2020
   Temat:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 19 października 2020 roku.

Zarząd CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A., które odbyło się w dniu 19 października 2020 roku w Warszawie:

• Polaris Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – posiadająca 816.129.064 akcji uprawniających do wykonywania 816.129.064 głosów, co stanowiło 99,83 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A.