Home    Raport bieżący 26/2019
   Temat:
Uzupełnenie Raportu 23/2019

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 23/2019 niniejszym podaje do publicznej wiadomości iż cena nabycia udziałów w spółce Grand Royal Hotel sp. z o. o. wyniosła 393.403 zł.