Home    Raport Bieżący 25/2019
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding w III kwartale 2019 r.

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2019 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 39 204 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2018 roku o ok. 7 268 tys. zł. Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła wzrost wartości przychodów ze sprzedaży netto o 22,76 %.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za dziewięć miesięcy 2019 roku, wyniosły ok. 110 046 tys. zł. i były wyższe o ok. 8 775 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 8,67 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.