Home    Raport bieżący 27/2019
   Temat:
Uzupełnienie raportu 24/2019

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 24/2019 niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż czynsz dzierżawny obiektu hotelowego Grand Royal Hotel w Poznaniu ustalono na 150.000 zł netto miesięcznie.