Home    Raport Bieżący 21/2019
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding w II Kw 2019

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w II kwartale 2019 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 38 986 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym II kwartale 2018 roku o ok. 652,48 tys. zł.
W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2019 roku, wyniosły ok. 70 843 tys. zł. i były wyższe o ok. 1 508 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2018 roku.