Home    Raport Bieżący 19/2019-korekta
   Temat:
Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZA CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku – korekta

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2019 r.:

Polaris sp. z o. o. – posiadający 816.129.064 akcji uprawniających do wykonywania 816.129.064głosów, co stanowiło 99,77 % głosów na tym WZA co stanowi 29,67% wszystkich głosów w WZA. Spółki.