Home    Raport bieżący 20/2019
   Temat:
Uchwały podjęte na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2019 r.:

Uchwały ZWZA2019 CFIHOLDING