Home    Raport Bieżący 19/2020
   Temat:
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku

Zarząd „CFI HOLDING” SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku w Warszawie.

Uchwały ZWZ CFI Holding S.A. z 28.08.2020 r