Home    Raport 22/2019
   Temat:
Inwestycja w akcje Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Emitent nabył pośrednio akcje Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. jako długoterminową inwestycję w spółkę działającą w branży hotelowej i nieruchomości komercyjnych, które to branże stanowią jeden z podstawowych obszarów działalności grupy Emitenta, co może ewentualnie w dłuższej perspektywie skutkować wywołaniem efektu synergii w zakresie działalności w tych branżach.
W zakresie planów Emitenta odnośnie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zamierzenia Emitenta skupiają się na kontynuowaniu dotychczasowej działalności Spółki z jednoczesnym wsparciem w zakresie know-how i optymalizacji kosztów działalności.