Home    Raport Bieżący 16/2018
   Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze audytora do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta w latach 2018-2019.
Wybrano:
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, zarejestrowana pod numerem 4055 na liście firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Na badanie sprawozdań finansowych CFI Holding S.A. oraz grupy kapitałowej za lata 2018-2019
Spółka w ostatnich latach nie korzystała z usług tego audytora.