Home    Raport Bieżący 15/2018
   Temat:
Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZA CFI HOLDING S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.:
1.Restata Investements Limited – posiadająca 8.053.200 akcji uprawniających do wykonywania 8.053.200 głosów, co stanowiło 10,58% głosów na tym WZA
2.Zbigniew Rożniata – posiadający 8.152.200 akcji uprawniających do wykonywania 8.152.200 głosów, co stanowiło 10.71 % głosów na tym WZA
3.Progress Invest Limited – posiadający 28.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 28.000.000 głosów, co stanowiło 36.80 % głosów na tym WZA
4.Polaris sp. z o. o. – posiadający 26.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 26.000.000 głosów, co stanowiło 34,17 % głosów na tym WZA