Home    Raport Bieżący 17/2018
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding w II Kwartale 2018

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w II kwartale 2018 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 37 515 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym II kwartale 2017 roku o ok. 2 791 tys. zł.
W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów  i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2018 roku, wyniosły ok. 67 456 tys. zł. i były niższe o ok. 3 999 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2017 roku.