Home    Raport Bieżący 16/2023
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 r.

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku w Łodzi:

• Varso Investment S.A. z siedzibą w Warszawie – posiadająca 357 911 280 akcji uprawniających do wykonywania 357 911 280 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i co stanowi 13,01 % w ogólnej liczbie głosów na w/w Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A.