Home    Raport Bieżący 16/2020
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A w II kwartale 2020 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w II kwartale 2020 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 25 409 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym II kwartale 2019 roku o ok. 14 576 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2020 roku, wyniosły ok. 64 360 tys zł i były niższe o 6 655 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2019 roku.