Home    Raport Bieżący 15/2020
   Temat:
Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, że Pan Janusz Tomaszewski z dniem 3 lipca 2020 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, pozostając Członkiem Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 3 lipca 2020 roku, podjęła uchwałę o powołaniu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród swoich członków Pana Konrada Raczkowskiego – nowego członka Rady Nadzorczej, o powołaniu którego, Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 14/2020.

Poniżej informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Raczkowski posiada tytuł naukowy profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych, gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw.

Pan Konrad Raczkowski pełni / pełnił liczne funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce:

– obecnie Wiceprezes zarządu Miedzi Copper Corp. w Vancouver;

– 2018 – 2019 r., Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A odpowiedzialny za pion biznesowy, wcześniej (2016-2018) zajmował również stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansów w Banku Ochrony Środowiska S.A.

– 2016 – 2019 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ Bank S.A.

– 2015 – 2016 r., Wiceminister w Ministerstwie Finansów, w latach 2003-2013 pracownik resortu finansów;

– od 2015 r., Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP;

– od 2012 r., Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce,

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ekspertem i doradcą instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Odbył trzyletni staż habilitacyjny nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie (2006-2009). Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Autor ok. 120 publikacji naukowych.