Home    Raport Bieżący 16/2019
   Temat:
WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 roku

Zarząd CFI Holding S.A. Informuje, iż w dniu 7 czerwca 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Polaris sp. z o. o. wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu w przedmiocie podjęcia uchwały w przedmiocie scalenia akcji spółki i zmiany statutu.
Akcjonariusz zaproponował projekt uchwały, która stanowi załącznik do niniejszego raportu,

Emitent niezwłocznie opublikuje zmieniony porządek obrad.
Wniosek Polaris