Home    Raport Bieżący 14/2019
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 30.06.2019 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A., z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 398 i art. 399 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w Łodzi, w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14, w sali konferencynej na I piętrze.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, forlmularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce CFI Holding S.A., stanowią załącznik do niniejszego raportu.
FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._2019

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_3.06.2019_

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_dzien_30.06.2019

Projekty_Uchwal_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_30.06.2019