Home    Raport Bieżący 13/2019
   Temat:
Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2018

Zarząd Emitenta informuje, iż w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2018 pomyłkowo załączono niewłaściwe oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki. Emitent w załączeniu przekazuje prawidłowe oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta.
Ocena_Rady_Nadzorczej_201905011634512211

OSWIADCZENIE_Komitet_Audytu.docx_201905011634512211