Home    Raport Bieżący 11/2021
   Temat:
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 30.06.2021 roku

Zarząd Spółki CFI Holding “CFI HOLDING” SA z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku w Łodzi.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej z uwagi na małą liczbę uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz, że do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

 

Uchwały podjęte przez ZWZ CFI Holding S.A. 30.06.2021 r.pdf