Home    Raport Bieżący 10/2020
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding S.A. w I kwartale 2020 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w I kwartale 2020 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 38 951 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym I kwartale 2019 roku o ok. 6 458 tys. zł.

Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 19,87 %.