Home    Raport Bieżący 10/2019
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2018.

Zarząd CFI Holding S.A. dokonuje zmiany daty publikacji raportu skonsolidowanego
i jednostkowego za rok 2018 .
Pierwotnie raport za rok 2018 miał być opublikowany w dniu 29 kwietnia 2019 roku, zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za rok 2018 zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2019 roku