Home    Raport Bieżący 11/2019
   Temat:
Powołanie osób nadzorujących Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie ze statutem Spółki powołała w skład Rady Nadzorczej:
1. Pana Grzegorza Postka
2. Pana Michała Bartosiewicza
Obydawaj członkowie rady oświadczyli, iż nie prowadzą interesów konkurencyjnych wobec Emitenta.
W załączeniu przekazujemy CV nowych członków Rady Nadzorczej.

CV Grzegorz Postek

CV M. Bartosiewicz – RN CFIH-1