Home    Raport Bieżący 1/2019
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding w czwartym kwartale 2018

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2018 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok 43 523 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2017 roku o ok. 11 509 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2018 rok, wyniosły ok. 145 752 tys. zł. i były wyższe o ok. 9 829 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 7,23 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.