Home    Raport Roczny za 2010

 

Sprawozdanie Finansowe 2010

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY
GRUPY INTAKUS SA

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY
INTAKUS SA

1. Pismo Prezesa Zarządu
2. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Grupy INTAKUS S.A. za rok obrotowy zakończony

31.12.2010 sporządzone zgodnie z MSSF
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy INTAKUS S.A.
4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
5. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
6. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

1. Pismo Prezesa Zarządu
2.Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego INTAKUS S.A.
3. Sprawozdanie Finansowe INTAKUS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2010
4. Sprawozdanie Zarządu z Działalności INTAKUS S.A.
4.1 Wartość Księgowa na 1 akcję
5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
7. Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego
8. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego INTAKUS S.A.
9. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego INTAKUS S.A.