Home    Raport Bieżący nr 8/2014
   Temat:
Postanowienie KNF w sprawie zawieszenia postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Zarząd Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2015 roku, na mocy którego Komisja zawiesiła na wniosek Spółki postępowanie w sprawie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na ryku regulowanym akcji serii B Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 30 września 2014 roku.

O złożeniu przez Emitenta wniosku w sprawie zawieszenia powyższego postępowania i przyczynach złożenia tego wniosku Zarząd Spółki informował raportem bieżącym numer 3/2015 z 26 stycznia 2015 roku.