Home    Raport Bieżący nr 72/2014
   Temat:
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Zarząd Spółki Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2014 roku powziął wiadomość o przyznaniu Spółce na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych statusu zakładu pracy chronionej od dnia 19 września 2014 roku, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr D1/0002/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku.