Home    Raport Bieżący nr 7/2013
   Temat:
Złożenie wniosku do KDPW o split akcji emitenta

 

 

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą o splicie akcji, informuje, że w dniu 12 lutego 2013 roku złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (“KDPW”) o dokonanie splitu akcji 1:25 to jest poprzez wymianę każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda na 25 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Dzień wymiany akcji został określony we wniosku do KDPW na dzień 25 lutego 2013 roku. Spółka poinformuje o decyzji KDPW w odrębnym komunikacie.