Home    Raport Bieżący nr 70/2014
   Temat:
Złożenie do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji

Zarząd Spółki Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (24 października 2014 roku) Spółka złożyła do KDPW aneks do listu księgowego w związku z trwającym procesem scalenia akcji. Zgodnie z aneksem liczba niedoborów scaleniowych wynosi 552.000 akcji. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Restata Investments Limited z siedzibą na Gibraltarze.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem scalenia akcji Intakus S.A, w dniu 24 października 2014 roku przeprowadzona zostanie operacja wymiany akcji, a w dniu 27 października 2014 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami Emitenta.